ويژگي های ديوار فوق سبك پرشين پانل

:

Tabiatدوستدار طبیعت

توجه به مصالح سبز سالیان زیادی است که دردنیا دراولویت قرار گرفته است و پرشین پانل با توجه به عدم استفاده از سوخت فسیلی،عدم استفاده از خاک و مصالح رودخانه ای و همچنین نداشتن آزبست ودیگرمواد مضر در زمره این مصالح قرار دارد.

Vaznوزن پایین

وزن این پانل ها درضخامت ۹ سانتی متربرابر   با ۳۸   -۳۵     کیلوگرم برمترمربع می باشد.و بدین خاطر می توان برابر بند ۲ – ۲ -۳  مبحث ششم مقررات ملی ساختمان  بار مرده  را به میزان   ۵۰ % در هنگام طراحی کاهش داد . همچنین در ساختمانهای طراحی شده در بالا بردن ضریب اطمینان در برابر زلزله بسیار موثر میباشد .

SoundProofعایق صوت

مطابق با آزمایشات وجداول موجود وبا توجه به ضخامت پانل به مقدار  ۵۱- ۳۶دسی بل از میزان صوت را کاهش مید هد .

TempProofعایق حرارت

این پانل با دارا بودن ضریب انتقال حرارت              ۱۷۳/۰ در ردیف عایق های مطلوب میباشد

WaterProofعایق رطوبت

درصد جذب آب استاندارد وعدم وجود گچ در ساخت پانل ها به همراه حباب های هوا باعث شده درمقابل رطوبت به خوبی عمل کنند.

AsterLessعدم نیاز به آستر

سطح صاف و یکپارچگی کل دیواروعدم وجود بند های افقی این دیوارها را ازآستر بی نیاز می سازد و مستقیما می توان روی آن گچ رویه  و یا زیرسازی رنگ و یا کاغذ دیواری  اجرا نمود .

FireProofمقاوم در برابر آتش

مواد سازنده این پانل ها باعث گردیده مقاومت بسیار بالایی درمقابل آتش دارند به نحوی که دارای درجه عالی درآزمون ها می باشد.

آنتی باکتریال 

مواد  خاص سازنده این پانل ها باعث گردیده  هیچگونه  قارچ و کپک بر روی آن ها رشد نکرده و حشرات درون آنها لانه نمی سازند . بدین خاطر گزینه مناسبی جهت استفاده در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و همچنین کارخانجات مواد غذایی می باشد  .